Proff

Vindpark Vänern Kraft AB

Org.nr556721-4613
AdressHedvägen 20, 654 60 Karlstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--57212174
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning002 43726 04420 778
Avskrivningar och nedskrivningar000−2 680−2 819
Summa rörelsekostnader−194−142−2 851−18 327−16 247
Rörelseresultat efter avskrivningar−194−142−4147 7174 531
Utdelningar32 000130 50070 82900
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter17401400
Räntekostnader och liknande resultatposter000−1 019−1 046
Resultat efter finansiella tillgångar−20−142−4006 6983 485
Resultat före skatt34 438144 23670 4296 6983 485
Skatt på årets resultat000−330
Årets resultat34 438144 23670 4296 6653 485

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000012
Materiella anläggningstillgångar000030 389
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar000030 401
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar001442123
Kassa och bank0008 6700
Summa omsättningstillgångar58 679154 84281 45612 6837 714
Summa tillgångar58 679154 84281 45612 68338 115
Summa fritt eget kapital58 559154 62181 21410 7844 119
Summa eget kapital58 659154 72181 31410 8844 219
Summa avsättningar00009 195
Summa långfristiga skulder000021 520
Leverantörsskulder01021021 0521 111
Summa kortfristiga skulder201211421 7993 181
Summa eget kapital och skulder58 679154 84281 45612 68338 115
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Vindpark Vänern Kraft AB

Org.nr 556721-4613

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter