Proff

Waterproof Direct Sverige AB

Org.nr559049-4703
AdressUlvsundavägen 44, 16733 Bromma
Vi är utbildade och certifierade i fuktkunskap, certifierad installationsfirma av Trygghetsvakten. Godkänd för radonutredning och åtgärd, vi är medlemmar i Svenska radonföreningen. Vår målsättning är att ge dig som kund bästa tänkbara service, information och rätt lösning. Vi påbörjar alla projekt med en utredning för att ta reda på orsaken till en skada och föreslår därefter en lösning som är anpassad till objektet. Vi ger engagemang, tydlighet och försöker förklara på bästa sätt genom hela processen. Vårt måtto är nöjda kunder som ger oss referenser och fler uppdrag

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 4804 6506 3275 2116 056
Avskrivningar och nedskrivningar−82−27−33−58−9
Summa rörelsekostnader−3 913−4 092−5 338−4 312−4 021
Rörelseresultat efter avskrivningar5675589879012 399
Föreslagen utdelning5315285900304
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter2030000
Räntekostnader och liknande resultatposter00−5−40
Resultat efter finansiella tillgångar7705589838972 399
Resultat före skatt7705599838972 399
Skatt på årets resultat−119−118−214−196−530
Årets resultat6514417697011 869

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar252497620719
Finansiella anläggningstillgångar1191191400
Summa anläggningstillgångar3711699120719
Färdiga varor och handelsvaror436749178237
Kundfordringar41281672281307
Kassa och bank2 8492 9382 6803 3603 119
Summa omsättningstillgångar3 3423 7873 8623 8783 785
Summa tillgångar3 7133 9553 9534 0853 804
Summa fritt eget kapital3 3873 2643 4143 1032 706
Summa eget kapital3 4373 3143 4643 1532 756
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder105286169434184
Summa kortfristiga skulder2766414899321 048
Summa eget kapital och skulder3 7133 9553 9534 0853 804
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Waterproof Direct Sverige AB

Org.nr 559049-4703

Profile-7027381

Företagets länkar

Öppettider

Måndag
7:30 - 17:00
Tisdag
7:30 - 17:00
Onsdag
7:30 - 17:00
Torsdag
7:30 - 17:00
Fredag
7:30 - 17:00

sms 076 213 21 00 vid akuta frågor och vi svarar om vi kan

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter