Proff

Karlstads Energi Aktiebolag

Org.nr556071-6085
AdressHedvägen 20, 654 60 Karlstad

Bokslut och nyckeltal

Belopp i hela 1000
Omsättning 20221 978 944 SEK
Resultat efter finansiella tillgångar 2022245 835 SEK
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1960
Anställda159

Nyckeltal

Kassalikviditet
Tillfredsst.
121,1 %
2021: 135,2 %
Vinstmarginal
Bra
12,6 %
2021: 19,8 %
Soliditet
Mycket bra
51,3 %
2021: 51,1 %
Bokslut202220212020
Omsättning1 978 9441 369 000811 806
Resultat efter finansiella tillgångar245 835268 000110 301
Årets resultat30 548130 00070 153
Summa tillgångar2 121 0672 157 0001 842 376
Summa eget kapital348 168318 000187 210
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

Källa: UC AB

Kontaktuppgifter

Telefon054-540 00 00
AdressHedvägen 20, 654 60 KarlstadPostadress651 84 Karlstad

Officiell företagsinformation

Verksamhet & ändamål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet, att inom Karlstads kommun - och geografisk närhet av Karlstads kommun, om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås - bedriva produktion av och handel med fjärrvärme, att inom Karlstads kommun bedriva produktion av och handel med fjärrkyla, att inom Karlstads kommun utföra avfallshantering. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Karlstads kommun bedriva nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster och entreprenader inom nätverksamhet avseende elektricitet och bredband samt gatubelysning. Bolaget får äga aktier i aktiebolag för elnätsverksamhet och stadsnätsverksamhet inom Karlstads kommun och i aktiebolag för kommunal samverkan rörande öppna fibernät för bredbands- kommunikation. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten enligt sådana uppdrag ska bedrivas åt sådan uppdragsgivare i uppdragsgivarens ställe och får i förekommande fall utföras utan geografisk begränsning enligt första stycket, under förutsättning att uppdragsgivaren hade haft förutsättningar att själv utföra verksamheten utan sådan begräsning. Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt god teknisk praxis, med optimalt resursutnyttjande och under miljömässigt hänsynstagande främja en god energiförsörjning och ett långsiktigt hållbart omhändertagande av avfall. Vidare ska bolaget främja tillgången till bredband och bredbandstjänster på ett för Karlstads kommun och dess invånare värdeskapande sätt. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal likställighetsprincip samt i ekonomiskt hänseende enligt följande: - Bolagets renhållningsverksamhet såvitt avser utförande av Karlstads kommuns lagstadgade renhållningsskyldighet ska bedrivas utan vinstsyfte och med tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen, - Bolagets övriga renhållningsverksamhet, elproduktion, elhandel, fjärrvärmeverksamhet och fjärrkyleverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, - Bolagets nätverksamhet för överföring av bredbandstjänster ska bedrivas på affärsmässig grund.
Juridiskt namnKarlstads Energi AktiebolagOrganisationsnummer556071-6085BolagsformAktiebolagAntal anställda159SNI-bransch
35300 Försörjning av värme och kyla
35140 Handel med elektricitet
38110 Insamling av icke-farligt avfall
35110 Generering av elektricitet
Extern verkställande direktörErik Valter Kornfeld
Telefon054-540 00 00AdressHedvägen 20, 654 60 KarlstadPostadress651 84 KarlstadRegistrerad för momsJaRegistrerad för arbetsgivaravgiftJaRegistrerad för F-skattJaRegistreringsdatum1960-04-13Aktiekapital30 000Omsättning intervall1000000 - 4999999
Källa: SCB, Bolagsverket, Skatteverket

Koncern

Karlstads Energi Aktiebolag ingår i en koncern med totalt 15 bolag. Moderbolaget är Karlstads Stadshus Aktiebolag.
Karlstads Energi Aktiebolag har 1 dotterbolag.

Ledning och styrelse

Extern verkställande direktör

Källa: Bolagsverket

CRM-integration

Proff API gör det enklare att integrera dagligt uppdaterad företagsinformation i dina system och applikationer på ett standardiserat sätt.

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter