Proff

Uddevalla Kraft AB

Org.nr556010-7004
AdressNitstansvägen 2, 451 55 Uddevalla

Bokslut och nyckeltal

Belopp i hela 1000
Omsättning 2022490 490 Tkr
Resultat efter finansiella tillgångar 202243 494 Tkr
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1911
Anställda90

Nyckeltal

Kassalikviditet
Svag
75,9 %
2021: 100,9 %
Vinstmarginal
Bra
10 %
2021: 8,7 %
Soliditet
Tillfredsst.
15,9 %
2021: 16,8 %
Bokslut202220212020
Omsättning490 490395 269319 531
Resultat efter finansiella tillgångar43 49430 09314 450
Årets resultat2 982−112184
Summa tillgångar528 416491 706521 763
Summa eget kapital4 5981 6161 728
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

Källa: UC AB

BolagsvärderingPlus

> * * * Mkr
Hur räknar vi?

Behöver du en komplett företagsvärdering – läs mer om Företagsvärdering Premium

Kontaktuppgifter

Telefon0522-58 08 00
AdressNitstansvägen 2, 451 55 UddevallaPostadressStrömberget, 451 81 Uddevalla

Officiell företagsinformation

Verksamhet & ändamål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera energi, producera och försälja pellets, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom för verksamheterna, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe. Bolagets syfte är att som kommunalt företag svara för energiproduktion och dels renhållning och avfallsbehandling och med fullgörande av det ansvar som - till den del detta inte innefattar myndighetsutövning - enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom dessa områden. Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på affärsmässig grund. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Bolagets övriga verksamheter ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa självkostnads- principen. För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el och fjärrvärmeverksamhet gäller inte lokaliseringsprincipen. Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunen om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå ändamålsenlig fjärrvärme- verksamhet. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunal- rättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.
Juridiskt namnUddevalla Kraft ABOrganisationsnummer556010-7004BolagsformAktiebolagAntal anställda90SNI-bransch
38110 Insamling av icke-farligt avfall
35300 Försörjning av värme och kyla
38210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
16291 Tillverkning av förädlade trädbränslen
Extern verkställande direktörBjörn Harald Wolgast
Telefon0522-58 08 00AdressNitstansvägen 2, 451 55 UddevallaPostadressStrömberget, 451 81 UddevallaRegistrerad för momsJaRegistrerad för arbetsgivaravgiftJaRegistrerad för F-skattJaRegistreringsdatum1911-12-16Aktiekapital105Omsättning intervall100000 - 499999
Källa: SCB, Bolagsverket, Skatteverket

Koncern

Uddevalla Kraft AB ingår i en koncern med totalt 23 bolag. Moderbolaget är Uddevalla Energi Aktiebolag.

Ledning och styrelse

Extern verkställande direktör

Källa: Bolagsverket

CRM-integration

Proff API gör det enklare att integrera dagligt uppdaterad företagsinformation i dina system och applikationer på ett standardiserat sätt.

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter