Proff
Proff

Nobina Travis AB

businessId559264-1756
CompanyPage.addressLabelArmégatan 38, 171 71 Solna
CompanyPage.partOfGroupLabelNobina Ab (Publ)

CompanyRolesCard.title

RoleGroups.group

Extern verkställande direktör

RoleGroups.group

Huvudansvarig revisor

AuthorisedSignatoryCard.title

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

ledamöterna

Firman tecknas av en av

ledamöterna

i

förening med

Pagrotsky, Martin Daniel

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman

beträffande löpande förvaltningsåtgärder

CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.title

CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.isPartOfGroupWith CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.parentCompanyIs
CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.infoText

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title