Proff

Ballingslöv International AB

Org.nr556556-2807
AdressJungmansgatan 12, 211 11 Malmö

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD6 6266 4778 4035 7476 889
Löner övriga12 34711 50911 42110 5409 636
Föreslagen utdelning900 000325 0000125 0003

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning84 16272 16962 79561 37765 717
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−40 439−45 467−42 898−46 490−36 648
Rörelseresultat efter avskrivningar43 72326 70219 89714 88729 069
Finansiella intäkter860 1727 950203 425−132 089262 120
Finansiella kostnader−14 413−6 649−7 392−5 311−3 161
Resultat efter finansnetto889 48128 002215 930−122 512288 029
Resultat före skatt880 32322 367211 175−26 162383 267
Skatt på årets resultat184229186271211
Årets resultat880 50722 596211 361−25 891383 478

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3224688197309
Finansiella anläggningstillgångar1 078 6091 378 9341 377 0861 375 8481 179 912
Summa anläggningstillgångar1 078 6411 379 1801 377 1741 376 0451 180 221
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar5037524346 439502
Kassa och bank1188 78613 1981239 446
Summa omsättningstillgångar1 082 792319 161354 039328 846726 456
Summa tillgångar2 161 4331 698 3411 731 2131 704 8911 906 677
Summa fritt eget kapital954 634726 975819 903733 5431 147 623
Summa eget kapital1 073 555845 896938 824852 4641 270 499
Summa avsättningar10 3439 8769 4088 5677 778
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 6562 3777211 4511 760
Summa kortfristiga skulder1 077 535842 569782 981843 860628 400
Summa eget kapital och skulder2 161 4331 698 3411 731 2131 704 8911 906 677
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ballingslöv International AB

Org.nr 556556-2807

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter