Proff

E.On Sverige Aktiebolag

Org.nr556006-8420
AdressCarlsgatan 22, 211 20 Malmö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD6 00010 0004 0001 0001 000
Löner övriga229 000201 000195 000173 000131 000
Föreslagen utdelning353 0005 000 000000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning53 197 00025 355 0008 568 00012 185 00011 947 000
Avskrivningar och nedskrivningar−16 000−24 000−27 000−49 000−30 000
Summa rörelsekostnader−53 631 000−25 443 000−8 619 000−12 213 000−11 963 000
Rörelseresultat efter avskrivningar−434 000−88 000−51 000−28 000−16 000
Finansiella intäkter3 929 0001 103 000839 0001 689 0002 842 000
Finansiella kostnader−2 814 000−587 000−539 000−351 000−360 000
Resultat efter finansnetto681 000428 000249 0001 311 0002 466 000
Resultat före skatt377 000590 0002 243 0004 794 0005 203 000
Skatt på årets resultat−25 000−26 000−435 000−749 000−628 000
Årets resultat352 000564 0001 808 0004 045 0004 575 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar43 00043 00060 00081 000118 000
Materiella anläggningstillgångar91 00062 00053 00052 00048 000
Finansiella anläggningstillgångar18 292 00016 197 00015 607 00017 368 00017 558 000
Summa anläggningstillgångar18 426 00016 302 00015 720 00017 501 00017 724 000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar13 0006 00039 00032 00083 000
Kassa och bank797 000492 00052 00046 000269 000
Summa omsättningstillgångar43 430 00042 243 00036 222 00037 810 00040 302 000
Summa tillgångar61 856 00058 545 00051 942 00055 311 00058 026 000
Summa fritt eget kapital31 150 00035 785 00039 200 00040 073 00038 710 000
Summa eget kapital35 818 00040 466 00043 902 00044 794 00043 449 000
Summa avsättningar221 000210 000185 000341 000189 000
Summa långfristiga skulder1 769 00013 000228 000143 000127 000
Leverantörsskulder150 000119 000134 000111 000106 000
Summa kortfristiga skulder19 172 00013 906 0004 473 0006 881 00011 964 000
Summa eget kapital och skulder61 856 00058 545 00051 942 00055 311 00058 026 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

E.On Sverige Aktiebolag

Org.nr 556006-8420

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter