Proff

Kiviks Musteri Holding AB

Org.nr556957-6498
AdressKarakåsvägen 45, 277 35 Kivik

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 0462 0942 4211 2721 959
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 5364 5363 6453 3814 462
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−8 658−3 827−4 258−2 923−3 853
Rörelseresultat efter avskrivningar−4 122710−613458608
Föreslagen utdelning2 5002 50000500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter2 7085 148−8504551 181
Räntekostnader och liknande resultatposter−1 193−821−875−875−880
Resultat efter finansiella tillgångar−2 6085 036−2 33838909
Resultat före skatt−2 4085 036−1 118284954
Skatt på årets resultat−141−199−330−6
Årets resultat−2 5494 837−1 151284948

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar600000
Finansiella anläggningstillgångar61 02565 13764 98964 98165 086
Summa anläggningstillgångar61 08565 13764 98964 98165 086
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank5100052
Summa omsättningstillgångar4169885057211 311
Summa tillgångar61 50166 12465 49465 70266 398
Summa fritt eget kapital31 94237 02834 19035 34135 558
Summa eget kapital32 94238 02835 19036 34136 558
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder26 69024 58227 77227 99428 135
Leverantörsskulder12914957124206
Summa kortfristiga skulder1 6693 1142 1319671 305
Summa eget kapital och skulder61 50166 12465 49465 70266 398
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kiviks Musteri Holding AB

Org.nr 556957-6498

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter