Proff
Proff

Remoove Demolering AB

Certificates.UC_SIGILL.5.title

Certificates.UC_SIGILL.5.title

businessId556541-6848
CompanyPage.phoneLabel070-380 19 66
CompanyPage.addressLabelTågarpsv. 79, 261 76 Asmundtorp

Remoove Demolering AB är ett komplett rivningsföretag med en bred och miljöanpassad maskinell utrustning. Vi har många års erfarenhet av specialiserade rivningar. När den tunga rivningen har blivit så stor i vår verksamhet har vi tagit beslutet om att utveckla med detta dotterbolag till Håltagarna i Skåne AB. Då vi kommer att dela upp verksamheterna beroende på typ av projekt. Remoove Demolering är ett företag med en specialiserad maskinpark med inriktning på sanering, selektiv rivning, tungrivning, höjdrivning och krossning av alla sorters material.

AccountingKeyFiguresCard.title

monetaryValuesDescription
AccountingFigures.figures.SE.SDI 202234 884 SEK
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto 20227 130 SEK
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.orgFormLabelAktiebolag
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.establishedLabel1997
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.employeesLabel7

AccountingKeyFiguresCard.keyFigures.title

AccountingFigures.figures.SE.RG
CompanyPage.companyKeyFigures.good
191,7 %
(2021: 228,6 %)
AccountingFigures.figures.SE.TR
CompanyPage.companyKeyFigures.veryGood
20,4 %
(2021: 4 %)
AccountingFigures.figures.SE.EKA
CompanyPage.companyKeyFigures.veryGood
48,2 %
(2021: 58,4 %)
AccountingKeyFiguresCard.AccountingFigures.title202220212020
AccountingFigures.figures.SE.SDI34 88422 41817 839
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto7 1308852 079
AccountingFigures.figures.SE.DR4 2906961 430
AccountingFigures.figures.SE.SED24 14310 3147 377
AccountingFigures.figures.SE.SEK9 0224 7324 036
AccountingFigures.currencySEKSEKSEK
AccountingFigures.figures.SE.SDI

ValueReportPromoBar.title ValueReportPromoBar.text ValueReportPromoBar.linkLabel

Certificates.UC_SIGILL.5.title
Certificates.UC_SIGILL.5.title

Remoove Demolering AB
556541-6848
September 2023

Certificates.UC_SIGILL.5.desc

Certificates.UC_SIGILL.moreInfo
Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.title
Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.title

Remoove Demolering AB
556541-6848
April 2022

Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.desc

Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.moreInfo

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel070-380 19 66CompanyOfficialInfoCard.mobileLabel070-817 83 98
CompanyOfficialInfoCard.homePageLabelremoove.se/emailCompanyOfficialInfoCard.addressLabelTågarpsv. 79, 261 76 AsmundtorpCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelTågarpsv. 79, 261 76 Asmundtorp

CompanyOfficialInfoCard.contactForm


Erik Östlund

Ansvarig

070-380 19 66

Catharina Östlund

Kontor

070-817 83 98


SocialMediaLinks.title

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelRemoove Demolering ABCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel556541-6848CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelAktiebolagCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel7CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
43110 Rivning av hus och byggnader
43120 Mark- och grundarbeten
Verkställande direktörErik Viktor Östlund
CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel072-217 73 19CompanyOfficialInfoCard.addressLabelTågarpsvägen 79, 261 76 AsmundtorpCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelTågarpsvägen 79, 261 76 AsmundtorpCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel1997-04-21CompanyOfficialInfoCard.shareCapital100000CompanyOfficialInfoCard.estimatedTurnover50000 - 99999

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.title

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.isPartOfGroupWith CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.numberOfCompaniesInGroup
CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.companyHave CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.numberOfSubsidiaries

ManagementAndBoardCard.title

Verkställande direktör

TopShareholder.title

TopShareholder.topShareholder

Profile-7016545

ExternalLinks.title

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title